Chính sách công ty

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng

Cảm ơn bạn đã truy cập vào trang website Phụ tùng xe nâng giá rẻ. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.
Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng và gây dựng được niềm tin cho bạn là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến bạn tuân thủ theo nội dung của chính sách này. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán.

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Người Tiêu Dùng hoặc Khách hàng sẽ được yêu cầu điền đầy đủ các thông tin theo các trường thông tin theo mẫu có sẵn trên Website www.phutungxenanggiare.com: Họ và Tên, địa chỉ (nhà riêng hoặc văn phòng), địa chỉ email (công ty hoặc cá nhân), số điện thoại (di động, nhà riêng hoặc văn phòng), các tuỳ chọn... Thông tin này được yêu cầu để hỏi về tình trạng sản phẩm

 A. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Cung cấp thông tin và dịch vụ cho Khách hàng/người tiêu dùng có nhu cầu, sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về khách hàng  và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

B. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Website www.phutungxenanggiare.com sử dụng thông tin của khách hàng cung cấp để:

      • Cung cấp các dịch vụ, sản phẩm đến khách hàng;
      • Gửi các thông báo về các hoạt động (nếu có) của công ty đến khách hàng/người tiêu dùng
      • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với khách hàng/người tiêu dùng;
      • Xác nhận và trao đổi thông tin với khách hàng
      • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

C. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp khách hàng/người tiêu dùng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản.

D. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Khách hàng  đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

      • Ban quản trị.
      • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website www.phutungxenanggiare.com
      • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động
      • Công ty nghiên cứu thị trường
      • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của khách hàng/người tiêu dùng 
      • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

E. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

Phụ tùng xe nâng giá rẻ
      • Địa chỉ: 327/19 Quang Trung, P10, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
      • Điện thoại: 0944.894.899
      • Email: www.phutungxenanggiare.com

F. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Khách hàng/người tiêu dùng  có quyền hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.
khách hàng  có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị.Khi tiếp nhận những phản hồi này, Công ty HAFO sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng/người tiêu dùng  khôi phục và bảo mật lại thông tin. 

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của khách hàng/người tiêu dùng:
      Qua điện thoại: 0944.894.899

G. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, khách hàng/người tiêu dùng gọi điện thoại tới số 0944.894.899 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.

 
 


Các tin khác